یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای صاحبان خودرو بیفتد، خالی شدن باطری و روشن نشدن آن می باشد. تخلیه باطری خودرو در اثر عدم استفاده چند هفته از اتومبیل یا برق دزدی در یکی از وسایل برقی ماشین یا در نهایت مشکل فنی یا خرابی در باطری اتفاق می افتد.

تشخیص باطری خالی

برای تشخیص خالی شدن باطری از سیم یا کابل استفاده می کنیم. ابتدای یک سر سیم را به قطب منفی باطری اتصال می دهیم و سپس با تماس دادن انتهای دیگر سیم به قطب مثبت باطری می توانیم از وجود یا عدم وجود انرژی در باطری اطلاع حاصل کنیم. در صورتی که جرقه ای در این فرآیند ایجاد نشود نشان دهنده خالی شدن باطری می باشد.

رفع مشکل خالی شدن باطری ماشین

برای برطرف کردن این مشکل می بایست باطری به باطری انجام دهیم. در این صورت نیاز به خدمات امداد خودرو خواهید داشت. متخصصین امدادخودرو نادر با خدمات امداد خودرو سیار و حضور در محل خودروی شما و بررسی باطری در صورت رفع مشکل شما، باطری به باطری سیار انجام خواهند داد و در غیر این صورت با تعویض باطری یا یدک کش کردن خودروی شما به محل مورد نظر، خدمت رسانی خواهند کرد.

برای دریافت خدمات امداد خودروی تهران با شماره ۰۹۳۶۹۳۶۰۰۱۱ تماس حاصل فرمایید.

تخلیه باطری | خالی شدن باطری | یدک کش | امداد خودرو تهران | امداد خودرو | 09369360011